Jak to vypadá s vaším trávníkem nyní v dubnu? ZÅ™ejmÄ› bude potÅ™ebovat nÄ›jakou údržbu. Po zimÄ› v nÄ›m bývají vylysalá místa – obvykle tam, kde zůstal dlouho sníh, nebo kde stály pÅ™es zimu nÄ›jaké nádoby, popřípadÄ› hromada Äehokoliv. Tato místa bude zapotÅ™ebí dosít. NÄ›které starší trávníky potÅ™ebují vertikutaci, jiné pÅ™ihnojit. A mnozí z vás zaÄnou teÄ na jaÅ™e trávník teprve zakládat. Pokud jste zaÄáteÄníci, urÄitÄ› se divíte, kolik práce je kolem trávníku potÅ™eba. Tedy pokud ho chcete mít hustý, svěže zelený a zdravý. Bez plevele a kamenů.

Svěží jarní trávník

Dosev trávníku

Na vyschlá Äi jinak poÅ¡kozená místa v trávníku je teÄ, v dubnu, nejvyšší Äas k dosévání. DotyÄná místa troÅ¡ku prohrábnÄ›te železnými hrábÄ›mi, vyberte kamínky a rozhoÄte osivo. Pokud víte, jaké travní semeno bylo použito na původní trávník, použijte je. VzeÅ¡lý trávník se vám tak pÄ›knÄ› sjednotí. Jestliže neznáte původní složení osiva, kupte semínka pro dosev trávníku. Tato smÄ›s je pÅ™ipravena tak, aby postupnÄ› prorostla a propojila se s původní zelení.

Vertikutace

NÄ›který trávník je už příliÅ¡ starý a takzvanÄ› zplstnatÄ›lý. Malou travnatou plochu můžete provzduÅ¡nit a vyhrabat železnými hrábÄ›mi, ale na vÄ›tší zatravnÄ›né prostory si radÄ›ji poÅ™iÄte nebo zapůjÄte vertikutátor. ProÅ™eže a provÄ›trá půdu, naruÅ¡ením koÅ™enového systému podpoří odnožování trav. Tím se váš trávník omladí a po Å™adu let vám bude dále sloužit.

Hnojení trávníku

Trávník byste mÄ›li pÅ™ihnojovat jak na jaÅ™e, tak i na podzim. Existují k tomu přímo urÄená hnojiva. VÄ›tÅ¡inou jsou granulovaná a na pytlích bývá oznaÄeno jarní hnojení Äi podzimní hnojení trávníku. Využít můžete samozÅ™ejmÄ› i hnojivo tekuté, které se dává do zálivky. Tak je nyní na jaÅ™e, kdy trávník závlahu potÅ™ebuje, můžete do vody pÅ™idat.

Sekání trávníku

Založení nového trávníku

Tento postup je trochu nároÄnÄ›jší, a proto si pÅ™ipomeneme jen nejzákladnÄ›jší body a o zakládání trávníků si povíme nÄ›kdy příštÄ› v samostatném Älánku. Půdu, urÄenou pro založení trávníku, vyÄistÄ›te od plevele a kamení, prokypÅ™ete, prohnojte a pak můžete zaÄít vysévat. Nezapomínejte na závlahu. Vhodný Äas k založení trávníku je nyní v dubnu a kvÄ›tnu a pak na konci léta. Do zimy se staÄí vytvoÅ™it drny.

Mohlo by se vám také líbit: