To, že se v poslední dobÄ› stále více hovoří o vlivu elektrických a magnetických polí na ÄlovÄ›ka je jedna stránka vÄ›ci, na druhé stranÄ› bychom si vÅ¡ak mÄ›li uvÄ›domit, že tÄ›mto vlivům je ÄlovÄ›k celý život vystavován v podstatÄ› odedávna a nikdy nebyla prokázána jejich Å¡kodlivost. Mám teÄ na mysli pÅ™irozené záření ZemÄ› a Slunce, které je zde odedávna. ÄŒlovÄ›k k nÄ›mu vÅ¡ak pÅ™idal jeÅ¡tÄ› další umÄ›lé zdroje, které už mohou být pro jeho zdraví velmi nebezpeÄné. V poslední dobÄ› se nejvíce mluví o mobilních telefonech a o tom, jak důležitá je ochrana pÅ™ed zářením mobilů.

Elektrosmog

Jde v podstatÄ› o elektrosmog, což je vžité a jakési popularizaÄní oznaÄení Å¡kodlivých elektromagnetických vln, které vyzaÅ™ují z domácích elektrospotÅ™ebiÄů, poÄítaÄů, rozhlasových a televizních pÅ™ijímaÄů a vysílaÄů, vysokonapěťových vedení a samozÅ™ejmÄ› rovněž i z bezdrátových telefonů. I když tento smog běžnÄ› nevnímáme, na rozdíl od smogu, způsobeného emisemi a imisemi v ovzduší, je neustále kolem nás. Myslete na své zdraví a poÅ™iÄte si nÄ›který z výrobků BioProtect. Když už nic jiného, urÄitÄ› opatÅ™ete svůj telefon Äipovou kartou BioProtect Mobil.

Mohlo by se vám také líbit: