Strojírenství je jedno z nejdůležitějších odvětví průmyslu. I v málo rozvinutých zemích najdete dílnu, kde budou mít soustruh, frézku a vrtačku. Je to základ pro strojní obrábění. U těchto strojů už není moc co vylepšovat, ale vznikají stroje, které kombinují více druhů obrábění do jednoho stroje.

Dnešní moderní obráběcí stroje zvané jako obráběcí centra jsou automatizované stroje jako ze sci-fi filmů. Obráběcí centrum v jednom stroji kombinuje mnoho běžných obráběcích strojů jako je soustruh, frézka, vrtačka, hoblovačka, protahovačka atd. Jsou plně automatizovaná, a dokonce si umí samy načíst data, podle kterých se pak z polotovaru tvarově složitý výrobek obrobí. Tyto data neprogramuje člověk, ale počítač obráběcího stroje si převezme údaje přímo z 3D modelu, který vytvoří konstruktér v CAD programu. Odpadá proto tzv. lidský faktor, stroje nedělají chyby.

obráběcí centrum

Ale sebedokonalejší stroj nevyrobí bezchybný výrobek, pokud nemá kvalitní obráběcí nástroje. Soustružnické nože, frézy všech tvarů, ale i vrtáky krátké automatové ovlivní kvalitu povrchu vznikajícího obrobku. Podceníte-li nástroje, to můžete rovnou vyrábět ručně, protože s tupým nekvalitním nástrojem kvalitní přesný povrch nevytvoříte.

A na co také nesmíme zapomenout? Na správné seřízení stroje. I plně automatický stroj musí mít obsluhu, která se o něj bude starat. Promazat olejem a uklidit veškeré třísky, které by mohly být příčinou nepřesnosti či úrazu, to je úkolem obsluhy.

obrábění

Pozorovat obráběcí centrum při práci, to je jako pozorovat někoho, kdo tančí. Je to tanec obráběcích nástrojů, které postupně ubírají třísky z polotovaru a vy vidíte, jak pomalu vzniká výrobek, který máte vedle sebe nakreslený v počítači. Pro konstruktéra je to jako narození jeho dítěte. Vidí, jak se rodí součástky, ze kterých se poskládá jím navržený stroj.

Mohlo by se vám také líbit: