Jednou z věcí, které zákon po každé firmě požaduje, je mít vlastní sídlo. Důvody jsou pochopitelné, stát i veřejnost musí vědět, kde mohou vedení v případě potřeby najít. Ovšem vzhledem k cenám nemovitostí to není zrovna jednoduché, zvláště pro malé začínající podnikatele.

Samozřejmě, je zde možnost pronájmu, avšak i ten dnes není zrovna nejlevnější. Proto mohou větší podniky uvažovat o poskytnutí sídla firmy právě těmto začínajícím podnikatelům. Princip je zde poměrně jednoduchý: větší firma se stěhuje do nového sídla, neboť to stávající jí přestává stačit. A místo aby tyto prostory prodali, je mohou poskytnout jiným živnostníkům.

moderní sídlo firmy

Toto má ovšem svá poměrně přísná pravidla. Ta jsou dána zákonem tak, aby nebyla poškozena ani jedna ze stran. Obě dvě je přitom musí dodržovat, pokud se chtějí vyhnout právním postihům. V první řadě vlastníkem stále zůstává původní firma. Ta také zodpovídá za to, že tam nebude páchána nějaká nelegální činnost, případně nebude poškozována budova ani jiný majetek. To je hlavní důvod, proč je vždy sepsána přesně daná smlouva, kde jsou jasně dány práva i povinnosti obou stran. V té se může nacházet (a také obvykle nachází) klauzule, která říká, že případná poškození či opravy hradí ten, jemuž byly prostory poskytnuty.

firma může sídlit i v bytě

Jak se tento vztah ale liší od nájmu? V několika poměrně důležitých bodech. Tím asi nejdůležitějším je, že ten, kdo prostory využívá, platí jejich vlastníku podstatně menší částku. Vlastník má na druhou stranu mnohem větší práva.

Z tohoto důvodu je jasné, že to nemusí být pro nové podnikatele až takovou výhrou, jak se může zdát. Samozřejmě, zdaleka nejlepší je mít své vlastní prostory, které můžeme k tomuto účelu použít, avšak pokud je nemáme, a nemáme ani dost peněz na nájem, nic jiného nám prakticky nezbývá.

To je také důvod, proč tuto možnost mnoho z nich využívá, alespoň ze začátku, než se jejich podnikání „rozjede“. Zákon totiž v tomto směru rozhodně není dobré obcházet.

Mohlo by se vám také líbit: